Манай сайт нь анх 2013.08.02 нд wordpress.com дээр нээдсэн боловч 2013.08.16 нд ucoz -руу шилжсэн билээ